poniedziałek XVII tygodnia w ciągu roku

Mt 13,31-35
Przekład: 

31 Inny przykład przyłożył im, mówiąc:

„Podobne jest Królestwo Niebios kokonowi gorczycy, który wziąwszy, człowiek zasiał w polu swoim.

32 Najmniejsze owszem jest [to] ze wszystkich nasion, kiedy zaś wzrośnie, większe od warzyw jest i staje się drzewem, tak że przychodzi skrzydlate ptactwo niebieskie i czyni przybytki w gałęziach jego!”

33 Inny przykład przemówił im:

„Podobne jest Królestwo Niebios zaczynowi, które wziąwszy, kobieta ukryła w trzech seach mąki, aż gdy zaczyniona zostanie całość”.

34 To wszystko przemawiał Jezus w przykładach tłumom i poza przykładem nic im nie przemawiał, 35 aby wypełniła się rzecz przez proroka mówiącego: Otworzę w przykładach usta moje, wyleję to, co ukryte od założenia świata.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako fragment Ewangelii XVI niedzieli w ciągu roku A.