poniedziałek XX tygodnia w ciągu roku – co dobrego?

Mt 19,16-22
Przekład: 

16 I oto jeden, podszedłszy Jemu, powiedział:

„Nauczycielu, co dobrego uczyniłbym, abym miał życie wieczne?”

17 On zaś powiedział mu:

„Jeden jest Dobry, jeżeli zaś chcesz w życie wejść, pilnuj przykazań!”

18 Mówi Jemu:

„Jakich?”

Jezus zaś powiedział:

„Tego: nie zamordujesz, nie scudzołożysz, nie ukradniesz, nie poświadczysz fałszywie, 19 szanuj ojca i matkę, i: umiłujesz biźniego swego jako samego siebie”.

20 Mówi Mu młodzieniaszek:

„Wszystkich tych ustrzegłem, czemu jeszcze się spóźniam?”

21 Rzekł mu Jezus:

„Jeżeli chcesz być doskonały, wyrusz, sprzedaj swoje podrzędności i daj żebrakom. I będziesz miał skarbiec w niebiosach, i tutaj dołączaj do drogi mojej!”

22 Usłyszawszy zaś młodzieniaszek ten logos, smucąc się odszedł, był bowiem wiele zdobyczy mającym.

Uwagi: 

Dzisiejsza rozmowa została już skomentowana w równoległym przekazie Ewangelii według św.Marka.

20 „Się spóźniam” (hystero) – „zostaję z tyłu”, ale również „czego mi brak”.

21 „Podrzędności” (hyparchonta) – majątek w najszerszym sensie: to co poddane pod (hypo) czyjąś władzę (arche).

22 „Zdobyczy” (ktemata) – wszysytko, co człowiek kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zdobył, a jeszcze szerzej – wszystko, co wziął w posiadanie lub co posiada.