poniedziałek XXVIII tygodnia w ciągu roku

Łk 11,29-32
Przekład: 

29 Skoro tłumy się nagromadzały, począł mówić:

„Ród ten jest rodem nikczemnym. Znaku szuka i znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza.

30 Jak bowiem stał się Jonasz Niniwitom znakiem, tak będzie i Syn Człowieczy rodowi temu.

31 Królowa Południa zbudzona będzie na sądzie z mężami tego rodu i osądzi ich, ponieważ przyszła z krańców ziemi usłyszeć mądrość Salomona i oto więcej od Salomona tutaj.

32 Mężowie Niniwici powstaną na sądzie z tym rodem i osądzą go, ponieważ nawrócili się w rozgłaszaniu Jonasza i oto więcej od Jonasza tutaj”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia środy I tygodnia Wielkiego Postu