poniedziałek XXXI tygodnia w ciągu roku – arystokracja

Łk 14,12-14
Przekład: 

12 Mówił zaś i temu, co Go był jest zaprosił:

„Kiedykolwiek uczynisz śniadanie czy kolację, nie wołaj przyjaciół swoich ani braci swoich, ani krewnych swoich, ani sąsiadów bogatych, aby i oni nie zaprosili wzajemnie ciebie i stanie ci się wzajemny oddatek; 13 lecz kiedykolwiek przyjęcie uczynisz, zaproś biednych, ułomnych, chorych, ślepych.

14 I szczęśliwy będziesz, bo nie mają oddać wzajemnie tobie, oddane wzajemnie będzie bowiem tobie w [zmartwych]powstaniu sprawiedliwych”.

Uwagi: 

12 „Śniadanie” (ariston) – pierwszy posiłek dnia, który, jak sama nazwa wskazuje, spożywała przede wszystkim arystokracja.

„Wzajemny oddatek” (antapodoma) – dosłownie „naprzeciwoddanie”.