XXXIII niedziela w ciągu roku B – spadające lata i Ojciec

Mk 13,24-32
Przekład: 

24 Lecz w owych dniach, po ucisku owym, Słońce zaciemnione zostanie i Księżyc nie da swojej jasności.

25 I gwiazdy będą z nieba spadające, i moce w niebiosach wstrząśnięte zostaną.

26 I wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą wielką i chwałą.

27 I wtedy pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech wiatrów, od krańca Ziemi do krańca nieba.

28 Od figowca zaś nauczcie się tego porównania:

Kiedy już gałąź jego miękka się staje i zradza liście, poznawajcie, że blisko jest lato: 29 takoż i wy, skoro ujrzycie te stające się rzeczy, poznawajcie, że blisko jest we wrotach!

30 Amen mówię wam, że nie przejdzie to plemię, aż gdy wszystkie te rzeczy się staną!

31 Niebo i ziemia przejdą, logosy zaś moje nie przejdą.

32 O dniu zaś owym lub godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, jeżeli nie Ojciec.

Uwagi: 

24 „Zaciemnione” (skothesetai) oraz 25 „wstrząśnięte” (saleuthesontai) – formy passivum divinum.

27 „Pośle aniołów” (apostelei angelous) – również „pośle” lub też nawet „wyapostołuje” posłańców.

28 „Zradza liście” (ekfyei ta fylla) – figura etymologiczna, której nie udało mi się dobrze przełożyć. Obydwa wyrazy pochodzą od czasownia „rodzić” (fyo), którego indoeuropejski rdzeń odpowiada polskiemu „być” (prajęzykowe bh po polsku straciło przydech i przeszło w b, a po grecku straciło dźwięczność i przeszło w ph czyli w f).

28 oraz 29 „Poznawajcie” (ginoskete) – dwukrotnie identyczna forma, którą za każdym razem można również tłumaczyć jako tryb rozkazujący „poznajecie”.

28 „Blisko jest lato” (theros) oraz 29 „blisko jest we wrotach” (thyrais) – annominacja lub paronomazja (bliskie podobieństwo fonetyczne wyrazów wskazujące na bliskość ich treści). Miejsce to tłumaczę na polski wzorując się na przekładzie Wulgaty (aestasin ostiis). Zestawienie lata z przejściem lub bramą wydaje się w pierwszej chwili zupełnie niedorzeczne, skoro jako przejściowe pory roku traktujemy w naszym klimacie przede wszystkim wiosnę oraz jesień, zapominamy jednak wówczas nawet o polskiej liczbie mnogiej wielu „lat”.

32 „Jeżeli nie Ojciec” (ei me ho pater) – dosłowny przekład greckiej składni, która zazwyczaj ma znaczenie idiomatyczne: „tylko”, „wyłącznie”. Tutaj jednak wydaje się, że dosłowne jej odczytanie również jest dopuszczalne i względem idiomatycznego, z perspektywy eschatologicznej, komplementarne.