piątek XXV tygodnia w ciągu roku

Łk 9,18-22
Przekład: 

18 I stało się, że kiedy się był modlił, współbyli z Nim na osobności uczniowie.

I wypytał ich mówiąc:

„Mówią [o] mnie tłumy, że kim jestem?”

19 Oni zaś, rozsądziwszy, powiedzieli:

„Janem Chrzcicielem".

Inni:

„Eliaszem”.

inni zaś, że:

„Prorok jakiś powstał ze starożytnych!”

20 Powiedział zaś do nich:

„Wy zaś mnie mówicie, że kim jestem?”

Piotr zaś, rozsądziwszy, powiedział:

„Mesjaszem Bożym”.

21 On zaś, upomniawszy ich, przykazał nikomu tego nie mówić, 22 powiedziawszy, że trzeba, aby Syn Człowieczy wiele wycierpiał i został odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i pisarzy, i został zabity, i trzeciego dnia obudzony.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia XII niedzieli w ciągu roku C