piątek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego – radość na stanie

J 16,20-23a
Przekład: 

20 Amen, amen mówię wam, że będziecie szlochać i lamentować, świat zaś się będzie radował. Wy będziecie zasmuceni, lecz smutek wasz stanie się w radość.

21 Kobieta, kiedykolwiek rodzi, smutek ma, że przyszła jej godzina. Kiedy zaś zrodzi dziecię, nie pomni już ucisku przez radość, że zrodzony został człowiek na świat.

22 I wy więc teraz owszem smutek macie, znowu zaś zobaczę was i uraduje się wasze serce, i radości waszej nikt od was nie zabierze.

23a I w owym dniu nic mnie wypytywać nie będziecie.

Uwagi: 

21 „Rodzi” (tikte) oraz „zrodzi się” (gennese) i „zrodzony został” (gennethe) – w oryginale występują tutaj dwa różne czasowniki: pierwszy (tikto, z rdzeniem tk) zdaje się podkreślać proces rodzenia, natomiast drugi (gennao, rdzeniem gn powiązany z czasownikiem gignomai) określa raczej powstanie nowego żywota jako takie.