piątek XXXIII tygodnia w ciągu roku – świątynia i jaskinia

Łk 19,45-48
Przekład: 

45 I wszedłszy do Świątyni począł wyrzucać sprzedających, 46 mówiąc im:

„Napisane zostało jest: I będzie dom mój domem błagania, wy zaś uczyniliście go łotrowską jamą!

47 I był nauczając codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i pisarze szukali Jego zguby, i pierwsi ludu, 48 i nie znajdowali, co uczyniliby, lud bowiem wszystek uwiesił się Jego, słuchając.

Uwagi: 

46 „Błagania” (proseuches) – również „modlitwy”, błaganie jednak jest tym, co zwykle najmniej właściwe dla łotrów.

„Łotrowską jamą” (spelaion leston) – meliną (łac. spelunca), czyli miejscem, gdzie rzezimieszkowie ukrywają się przed prawem, którego znakiem jest właśnie paradoksalnie Świątynia. Słowo „jaskinia” (spelaion) oznaczało jednak również miejsce starożytnych pogańskich kultów. Jest ono również używane przez Platona w jego słynnej tzw. metaforze jaskini (Państwo, VII 514a-521b).

48 „Uwiesił się” (eksekremato) – przekład dosłowny. Czasownik ten wyraża tutaj nieustanne towarzyszenie Panu Jezusowi przez lud i prawdopodobnie nawiązuje, znowu paradoksalnie, do powieszenia oraz opuszczenia Go przez tłumy na drzewie Krzyża (por. też Mt 22,40).