Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa roku B

J 19,31-37
Przekład: 

31 Żydzi zaś, ponieważ Przygotowanie było, by nie trwały na krzyżu ciała w szabacie, był bowiem wielki dzień owego szabatu, poprosili Piłata, by porozłamywali im nogi i zabrali.

32 Przyszli więc żołnierze i pierwszego porozłamywali nogi, i innego, co został współukrzyżowany Jemu.

33 Ku Jezusowi zaś przyszedłszy, skoro ujrzeli, że już umarł jest został, nie porozłamywali Jego nóg, 34 lecz jeden z żołnierzy włócznią swoją bok przebił.

I wyszła zaraz krew i woda.

35 I ten, co jest ujrzał, zaświadczył jest, i prawdziwe jest jego świadectwo, i ów wie, że co prawdziwe mówi, byście i wy wierzyli.

36 Stały się bowiem te rzeczy, by pismo spełnione zostało: Jego kości nie zmiażdżą.

37 I znowu inne pismo mówi: Spojrzą, w którego przekłuli.