10 stycznia

Łk 4, 14-22a
Przekład: 

14 I wrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, i wieść wyszła na całą okolicę o Nim.

15 I nauczał On w ich synagogach, chwalony przez wszystkich.

16 I poszedł do Nazaretu, gdzie wyrósł był, i wszedł wedle zwyczaju swojego w dzień szabatu do synagogi.

I wstał, aby czytać.

17 I podany mu został zwój proroka Izajasza, i rozwinąwszy zwój znalazł miejsce, gdzie było napisane:

18 „Duch Pana na Mnie, dlatego namaścił mnie, abym zaniósł dobrą nowinę ubogim, posłał Mnie jest, abym rozgłosił uwięzionym uwolnienie i ślepcom przejrzenie, abym posłał w uwolnieniu złamanych, 19 abym rozgłosił rok Pana przyjęty”.

20 I zwinąwszy zwój, oddawszy posługującemu, usiadł.

I oczy wszystkich w synagodze były skierowane na Niego.

21 Począł zaś mówić do nich, że

„Dzisiaj spełniło się jest pismo to w uszach waszych”.

22 I wszyscy byli Mu świadkami, i podziwiali logosy łaski, wychodzące z ust Jego.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia poniedziałku XXII tygodnia w ciągu roku.