„Rozsądziwszy”

„Rozsądziwszy” (apokritheis imiesłów czasownika apokrinomai, który można przełożyć również jako „odpowiedziawszy” i tak przeważnie tłumacze postępują, o ile go w ogóle tłumaczą. Czasownik ten pochodzi jednak od krino („sądzić”, „odróżniać”) i wydaje się, że w formułach typu „odpowiedziawszy powiedział” oznacza on odróżnienie i uporządkownie elementów pytania. a także podjęcie decyzji odpowiedzi  odpowiedź wewnętrzną, rozstrzygnięcie jakiejś kwestii, równoważne z momentem rozpoczęcia głośnego tej odpowiedzi wypowiadania. Wiele przekładów pomija w takich formułach jeden z dwóch „czasowników mówienia”, stojących przeważnie bardzo blisko siebie, formuły te  jednak nie są czczymi, retorycznymi zwrotami.

strona główna filoblogosa    indeks wpisów kompendium