Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Łk 2,41-51
Przekład: 

41 I podróżowali rodzice Jego co rok do Jerozolimy na Święto Paschy.

42 I kiedy stał się lat dwunastu, wstępowali wedle zwyczaju tego święta.

43 I kiedy, wypełniwszy [świąteczne] dni, oni wracali, pozostał Jezus chłopiec w Jerozolimie i nie poznali [tego] rodzice Jego.

44 Sądząc, że On jest ze współpodróżnymi, przeszli dzienną drogę i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

45 I nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, poszukując Go.

46 I stało się po dniach trzech, że znaleźli Go w świątyni, zasiadającego pośród nauczycieli i słuchającego ich, i ich wypytującego.

47 Poruszeni zaś byli wszyscy słuchający Go pojętnością i odpowiedziami Jego.

48 I zobaczywszy Go przejęli się, i powiedziała do Niego Jego matka:

„Dziecko, cóż nam tak uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie bolejąc!”

49 I powiedział do nich:

„Cóż że szukaliście mnie? Nie wiedzieliście, że w tych, [co są] Ojca mojego, trzeba mi być?”

50 I nie pojęli oni rzeczy, którą im powiedział.

51 I zszedł z nimi, i poszedł do Nazaretu, i był im podległy.

I Matka Jego strzegła wszystkich tych rzeczy w sercu swoim.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Niedzieli Świętej Rodziny