Święto Przemienienia Pańskiego

Łk 9,28b-36
Przekład: 

28b Przyjąwszy Piotra i Jana, i Jakuba, wstąpił na górę, aby się pomodlić.

29 I stał się w modlitwie wygląd oblicza Jego inny, i ubiór Jego białą błyskawicą.

30 I oto mężowie dwaj rozmawiali z Nim, byli nimi Mojżesz i Eliasz: 31 ukazawszy się w chwale omawiali Jego wyjście, które miał spełnić w Jerozolimie.

32 Piotr zaś i ci, [co byli] z nim, byli ociężali snem, ocknąwszy się zaś zobaczyli chwałę Jego i dwóch mężów wraz z Nim stojących.

33 I stało się, kiedy [tamci] odłączali się od Niego, że powiedział Piotr do Jezusa: „Mistrzu, pięknie jest nam tutaj być i trzy przybytki uczyńmy: jeden Tobie i jeden Mojżeszowi, i jeden Eliaszowi”. Nie wiedział jest, co mówi.

34 Kiedy to mówił, stała się chmura i zacieniła ich, przestraszyli się zaś, gdy weszli w tę chmurę.

35 I głos stał się z chmury mówiący: „Ten jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”.

36 I kiedy stał się głos, znalazł się Jezus sam. I oni zamilkli, i nikomu nie oznajmili w tamtych dniach nic z tego, co ujrzeli.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Postu.