sobota IV tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 14,7-14
Przekład: 

7 „(...) Jeżeli poznaliście mnie jesteście, to i Ojca mojego poznacie. I od teraz poznajecie Go, i zobaczyliście Go jesteście”.

8 Mówi mu Filip:

„Panie, pokaż nam Ojca i dosyć nam!”

9 Mówi mu Jezus:

„Tak wiele czasu z wami Jestem i nie poznałeś mnie jesteś, Filipie? Ten, kto mnie jest zobaczył, zobaczył jest Ojca. Jak ty mówisz: «Pokaż nam Ojca?»

10 Nie wierzysz, że ja w Ojcu i Ojciec we mnie jest? Rzeczy, które ja mówię wam, nie od samego siebie przemawiam, Ojciec zaś, we mnie mieszkający, czyni dzieła swoje.

11 Wierzcie mi, bo ja w Ojcu i Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, przez te dzieła wierzcie.

12 Amen, amen mówię wam: Wierzący we mnie dzieła, które ja czynię, i on będzie czynił. I większe od nich będzie czynił, bo ja do Ojca wyruszam.

13 I o cokolwiek poprosicie w imię moje, to będę czynił, aby wychwalony został Ojciec w Synu.

14 O cokolwiek poprosicie mnie w imię moje, ja uczynię!”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Święta Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.