Sobota VI tygodnia Okresu Wielkanocnego – miłość odpuszcza

J 16,23b-28
Przekład: 

23b Amen, amen mówię wam: o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam.

24 Dotąd nie poprosiliście o nic w imię moje. Proście i weźmiecie, aby radość wasza była spełniona.

25 To w przysłowiach powiedziałem jestem wam. Przychodzi godzina, kiedy już nie w przysłowiach przemówię wam, ale wszystkie rzeczy otwarcie o Ojcu wam zwiastuję.

26 W owym dniu w imię moje poprosicie i nie mówię wam, że ja będę wypytywał Ojca za wami.

27 Sam bowiem Ojciec kocha was, bo wy mnie ukochaliście jesteście i uwierzyliście jesteście, że ja od Boga wyszedłem.

28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem jestem na świat. Znowu odpuszczam świat i idę ku Ojcu.

Uwagi: 

24 „Nic” (ouden) – etymologicznie „ani jedno”.

„Radość” (chara) – słowo powiązane etymologicznie z wyrazem „łaska” (gr. charis).

„Spełniona” (pepleromene) – również „wypełniona”. Słowo powiązane z wyrazem „pełnia” (gr. pleroma).

25 „W przysłowiach” (en paroimias) – dosłownie „w przydrożach”, czyli być może w takich słowach, które schodzą z utartej drogi (gr. oimos) – nie tylko zagadkowych, lecz także nietypowych, nieszablonowych.

„Wszystkie rzeczy otwarcie” (paresia) – zob. komentarz do wersetu J 7,26.

26 „Będę wypytywał” (eroteso) – pytał, nagabując i nalegając.

27 „Kocha” (filei) oraz „ukochaliście jesteście” (pefilekate) – czasownik ten (fileo) wyraża także przyjacielską zażyłość (por. komentarz do wersetu 21,1-19).

28 „Odpuszczam” (afiemi) – dosłownie „odsyłam”, „porzucam”, „opuszczam”. Czasownik ten znaczy także (być może w tym kontekście tamto znaczenie jest też przywołane?...) „odpuszczać grzechy”  - np. w wersetach Mt 6,12-15; J 20,23. Por. także J 14,18!