sobota IX tygodnia w ciągu roku – katedry i kanapki

Mt 12,38-44
Przekład: 

38 I w nauce swojej mówił:

„Baczcie od pisarzy, pragnących w sukniach stąpania i uścisków w rynkach, 39 i pierwszych katedr w zgromadzeniach, i pierwszych kanap w biesiadach.

40 Pożerający domostwa wdów i pozorem wielce rozmodleni – ci ponad miarę sąd wezmą!”

41 I zasiadłszy wobec skarbca oglądał, jak tłum wrzuca do skarbca miedź. I wielu bogatych wrzucało wiele.

42 I przyszedłszy jedna wdowa biedna, dwa grosze wrzuciła, to jest kwadrans.

43 I przywoławszy uczniów swoich, powiedział im:

„Amen mówię wam, że ta biedna wdowa więcej od wszystkich wrzucających do skarbca wrzuciła!

44 Wszyscy bowiem z nadmiaru wrzucili, ona sama zaś z niedomiaru swojego wszystko, ile miała, wrzuciła – żywot swój cały”.

Uwagi: 

38 „Baczcie od” (blepete apo) – dosłowny przekład składni oryginału, celowo tworzący po polsku nietypową konstrukcję; jeszcze bardziej dosłownie: „patrzcie od”.

„Uścisków” (apasmous) – również „powitań”, „pozdrowień”.

39 „Pierwszych katedr” (protokathedrias) – miejsc służących do zasiadania i nauczania, dzisiaj w tym sensie mówi się po polsku o katedrach akademickich.

„W zgromadzeniach” (en synagogais) – również „w synagogach”.

„Pierwszych kanap” (protoklisias) – pierwszych leżanek: w czasach Jezusa biesiadowano w pozycji półleżącej.

40 „Ponad miarę sąd wezmą” (lempsontai perissoteron krima) – ironia oparta na wieloznaczności wyrazu krima, oznaczajacego „sąd”, ale także „wyrok sądowy”: ci, którzy chcą „brać sąd”, czyli, wedle greckiej frazeologii, sądzić innych, sami zostaną wielce osądzeni.

42 „Kwadrans” (kodrantes) – czwartą część asa.

44 „Żywot” (bion) – przekład dosłowny (por. pol. „biologia”). Wyraz ten, będąc tutaj metaforą określającą pieniądze, istotę sytuacji wyraża jednak właśnie przez swoje dosłowne, pierwotne znaczenie.