XI niedziela w ciągu roku A

Mt 9,35-10,8
Przekład: 

36 Zobaczywszy zaś tłumy, ulitował się nad nimi, bo zostali byli obdarci i porzuceni jakby owce nie mające pasterza.

37 Wtedy mówi uczniom swoim:

„Żniwo mnogie, ale pracowników niewielu, 38 poproście więc pana żniwa, aby wyrzucił pracowników na swoje żniwo”.

10,1 I przywoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im władzę nad duchami nieczystymi, tak aby je wyrzucali i leczyli wszystką chorobę i wszystką słabość.

2 Dwunastu zaś apostołów imiona są te: pierwszy Szymon mówiony Piotrem i Andrzej brat jego, i Jakub Zebedeuszowy, i Jan brat jego, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz Celnik, Jakub Alfeuszowy i Tadeusz, 4 Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, który i wydał Jego.

5 Tych to dwunastu posłał Jezus, przykazawszy im, mówiąc:

„W drogę narodów [pogańskich] nie odchodźcie i w państwo Samarytan nie wchodźcie, 6 idźcie raczej do owiec straconych domu Izraela.

7 Idąc zaś rozgłaszajcie, mówiąc że: Przybliżyło się jest Królestwo Niebios.

8 Słabujących uzdrawiajcie, umarłych budźcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dajcie.”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia soboty I tygodnia Adwentu oraz Ewangelia środy XIV tygodnia w ciągu roku.