sobota XXXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 21,34-36
Przekład: 

34 Uważajcie zaś na samych siebie, aby nie ociężały wasze serca w opilstwie, pijaństwie i żywotnych zmartwieniach i nie nastał na was nagły ów dzień, 35 jak pułapka.

Nadejdzie bowiem na wszystkich zamieszkujących na obliczu całej ziemi.

36 Czuwajcie więc w każdym momencie, prosząc [w modlitwie], abyście zdołali umknąć wszystkim mającym się stać rzeczom i stanąć przed Synem Człowieczym.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako druga część Ewangelii Pierwszej Niedzieli Adwentu roku C.