XXVII niedziela w ciągu roku B

Mk 10,2-16
Przekład: 

2 I podszedłszy, faryzeusze wypytywali Go: „Czy można człowiekowi żonę odwiązać?”, próbując Go.

3 On zaś, rozsądziwszy, powiedział im:

„Co wam przykazał Mojżesz?”

4 Oni zaś powiedzieli:

„Pozwolił Mojżesz zwój odstąpienia napisać i odwiązać”.

5 Jezus zaś powiedział im:

„Ku zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie., 6 od początku zaś stworzenia męskim i żeńskim uczynił ich.

7 Dlatego zostawi człowiek ojca swego i matkę i przylgnie do żony swojej. 8 I będą dwoje aż do ciała jednego, tak że już nie są dwa, ale jedno ciało.

9 Co więc Bóg razem zaprzągł, człowiek niech nie oddziela!”

10 I w domu znowu uczniowie wypytywali Go o to.

11 I mówi im:

„Ktokolwiek odwiąże żonę swoją i poślubi inną, cudzołoży przeciwko niej. 12 I jeżeli ona, odwiązawszy swojego męża, poślubi innego, cudzołoży”.

13 I przynosili Mu dzieci, aby ich dotknął, uczniowie zaś ich ganili.

14 Zobaczywszy zaś Jezus, wzburzył się i powiedział im:

„Zostawcie dzieciom przychodzić do mnie, nie powstrzymujcie ich, takich bowiem jest Królestwo Boga!

15 Amen mówię wam, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego!”

16 I objąwszy je, błogosławił, położywszy na nie ręce.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelie piątku oraz soboty VII tygodnia w ciągu roku.