Świętych Joachima i Anny – szczęśliwe zmysły

Mt 13,16-17
Przekład: 

16 Wasze zaś szczęśliwe oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

17 Amen bowiem mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, co widzicie, i nie zobaczyli. I usłyszeć, co słyszycie, i nie usłyszeli.

Uwagi: 

16 „Szczęśliwe” (makarioi) – ten sam wyraz występuje w tekście Ośmiu Błogosławieństw.

16 i 17 „Widzą” (blepousin) oraz „słyszą” (akouousin) – również „patrzą” oraz „słuchają”; znaczenia bierne, wyrażające możliwości i stany, wydają się tutaj łączyć z czynnym słuchaniem oraz ze świadomym patrzeniem, obserwowaniem.