wtorek II tygodnia adwentu – planeta owiec

Mt 18,12-14
Przekład: 

12 Co wam się zdaje? Jeżeli stanie się jakiemuś człowiekowi sto owiec i zostanie zwiedziona jedna z nich, czyż nie opuści dziewięćdziesięciu dziewięciu po górach i, wyruszywszy, nie szuka zwiedzionej?

13 I jeżeli stanie się, że ją znajdzie, amen mówię wam, że raduje się z niej więcej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu niezwiedzionych!

14 Tak nie jest wolą od Ojca waszego w niebiosach, aby zgubione zostało jedno z tych małych.

Uwagi: 

12 „Zostanie zwiedziona” (planethe) oraz dalsze bierne formy czasownika „zwieść” (planao) – przekład dosłowny, chociaż można również interpretować je jako stronę zwrotną i tłumaczyć „zabłądzi”, „tej, która zabłądziła” itd. Ten sam rdzeń ma greckie słowo planetes („planeta” – ciało „błąkające się” po niebie).

„Jedna” (hen) – dosłownie „jedno”, tak samo jak w wersecie 14, ponieważ „owce” (probata) są po grecku rodzaju nijakiego.

14 „Wolą od Ojca” (thelema emprosthen tou patros) – dosłownie „wolą sprzed Ojca”.

„Zgubione” (apoletai) – zarówno „zagubione”, jak i „stracone”.