20 grudnia

Łk 1,26-38
Przekład: 

26 W miesiącu zaś szóstym posłany został anioł Gabriel od Boga do miasta [w] Galilei, któremu imię Nazaret, 27 ku dziewicy zaręczonej mężowi, któremu imię Józef z domu Dawida, i imię dziewicy Maryja.

28 I wszedłszy do niej, powiedział:

„Raduj się, Przełaskawiona, Pan z tobą! Błogosławionaś Ty w niewiastach!”

29 Ona zaś przez ten Logos zmieszała się i rozumowała, skądże byłoby to pozdrowienie.

30 I powiedział jej anioł:

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę przy Bogu. 31 I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nazwiesz imię Jego Jezus.

32 Tenże będzie wielki i Synem Najwyższego nazwany zostanie, i da Jemu Pan Bóg tron Dawida, ojca Jego.

33 I zakróluje nad domem Jakuba na wieki, i Jego królestwa nie będzie końca".

34 Powiedziała zaś Maryja do anioła:

„Jak to będzie, skoro męża nie znam?”

35 I rozsądziwszy, anioł powiedział jej:

„Duch Święty nadejdzie na Ciebie i moc Najwyższego ocieni Tobie, i dlatego zrodzone święte zawołane zostanie Synem Boga.

36 I oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w swojej starości, i ten miesiąc jest jej szóstym, tej wołanej niepłodną.

37 Ponieważ nie będzie niemożliwa u Boga wszystka rzecz".

38 Powiedziała zaś Maryja:

„Oto służka Pana. Niechże stanie mi się wedle rzeczy Twojej!”

I odszedł od niej anioł.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.