Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty

J 20,1a.2-8
Przekład: 

1 Jednego zaś [dnia] z szabatów Maria Magdalena przychodzi rano, jeszcze gdy była ciemność, do pomnika, i widzi kamień z pomnika zabrany.

2 Biegnie więc i przychodzi do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego kochał Jezus, i mówi im:

„Zabrali Pana z pomnika i nie wiemy, gdzie Go położyli!”

3 Wyszedł więc Piotr i ten inny uczeń, i szli do pomnika.

4 Biegli zaś obydwaj razem i drugi uczeń wybiegł szybciej [od] Piotra, i przyszedł pierwszy do pomnika.

5 I schyliwszy się, widzi położone płótna, nie wszedł jednak.

6 Przychodzi więc i Szymon Piotr dołączając do jego drogi. I wszedł do pomnika, i widzi płótna położone 7 i syndon, który był na głowie Jego, nie z płótnami położony, ale oddzielnie zwinięty na jedno miejsce.

8 Wtedy więc wszedł i inny uczeń, który przyszedł pierwszy do pomnika.

I zobaczył. I uwierzył.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.