wtorek XI tygodnia w ciągu roku

Mt 5,43-48
Przekład: 

43 Usłyszeliście, że powiedziane jest: Będziesz miłował bliźniego swego i nienawidził wroga swego.

44 Ja zaś mówię wam: Miłujcie wrogów waszych i módlcie się za prześladujących was, 45 abyście stali się synami Ojca waszego w niebiosach, gdyż Słońce swoje wznosi ponad złych i dobrych i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

46 Jeżeli bowiem umiłujecie was miłujących, jaką odpłatę macie? Czyż i celnicy tego samego nie czynią?

47 I jeżeli przylgniecie tylko do braci waszych, cóż większego robicie? Czyż i poganie tego samego nie czynią?

48 Bądźcie więc wy doskonali jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały.

Uwagi: 

Dziejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia soboty I tygodnia Wielkiego Postu.