środa XII tygodnia w ciągu roku – wilkołaki

Mt 7,15-20
Przekład: 

15 Uważajcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniach owczych, wewnątrz zaś są gwałcicielskimi wilkami.

16 Po ich owocach ich rozpoznacie. Czyż zbiera się winogrona z kolczastych krzewów lub figi z cierni? 17 Tak wszystkie dobre drzewo owoce czyni dobre, zepsute zaś drzewo niegodziwe czyni owoce.

18 Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców czynić dobrych.

19 Wszystkie drzewo nieczyniące owocu pięknego wycięte będzie i w ogień będzie wrzucone.

20 Przeto z ich owoców ich rozpoznacie.

Uwagi: 

15 „W odzieniach” (en endymasin) – przekład dosłowny, „w ubraniach”. Chciałoby się przełożyć „w owczych skórach”, skóry są tutaj jednak wyraźnie własnoręcznie przez wilki, wbrew naturze, przyodziane. W ten sposób niegodziwi ludzie zobrazowani zostali przez zwierzęta, które z kolei zachowują się – wkładając na siebie ubranie – na sposób ludzki. Powstaje też pytanie, w jaki sposób ubrania te zostały wcześniej pozyskane...

„Gwałcicielskimi” (harpages) – tymi, które porywają: zadają przemoc i przywłaszczają sobie bezprawnie to, co do nich nie należy; por. po polsku z tym samym rdzeniem w wyrazie „harpia”.