wtorek XV tygodnia w ciągu roku – moc urągania

Mt 11,20-24
Przekład: 

20 Wtedy począł urągać miastom, w których stało się najwięcej mocy Jego, że nie przemieniły się ich zamysły:

21 „Zgroza ci, Korozain, zgroza ci, Betsaido, bo jeżeli w Tyrze i Sydonie stałyby się te moce, które stały się w was, dawno w worze i popiele przemieniłyby zamysły swoje!

22 Więcej mówię wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dzień sądu niż wam!

23 I ty, Kafarnaum, czyż aż do nieba nie jesteś wywyższone? Aż do piekła zstąpisz, bo gdyby w Sodomie stały się moce, które stały się w tobie, trwałaby aż do dzisiaj!

24 Więcej mówię wam: że ziemi Sodomy znośniej będzie w dzień sądu niż tobie!”

Uwagi: 

20, 21, 23 „Moc” (dynamis) – przekład dosłowny. Często ten grecki wyraz oddaje się w przekładzie polskim wyrazem „cud”, wydaje się jednak, że zachowanie jego pierwotnego znaczenia pozwala lepiej pojąć przesłanie dzisiejszej Ewangelii.

Warto zajrzeć także do równoległego, Łukaszowego przekazu tej samej wypowiedzi Pana Jezusa.