XVIII niedziela w ciągu roku A – dwa razy mnożenie

Mt 14,13-21
Przekład: 

13 Usłyszawszy zaś, Jezus odszedł stamtąd w łodzi na pustynne miejsce na osobności. I tłumy, usłyszawszy, dołączyły do Jego drogi pieszo z miast.

14 I wyszedłszy zobaczył wielki tłum, i zlitował się nad nimi, i wyleczył ich chorych.

15 Kiedy zaś stał się wieczór, podeszli do Niego uczniowie, mówiąc:

„Pustynne jest miejsce i godzina już minęła. Puść tłumy, aby odszedłszy do osad kupili sobie pożywienie”.

16 Jezus zaś powiedział im:

„Odejść nie mają potrzeby, dajcie im wy zjeść!”

17 I mówią Mu:

„Nie mamy tu, chyba że pięć chlebów i dwie ryby”.

18 On zaś powiedział:

„Przynieście mi je tutaj!”

19 I rozkazawszy tłumom spocząć na trawie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzawszy w górę w niebo, pobłogosławił. I połamawszy, dał uczniom chleby, uczniowie zaś tłumom.

20 I zjedli wszyscy, i nasycili się, i wzięli nadmiar ułomków, dwanaście pełnych koszów.

21 Ci zaś, którzy zjedli, byli mężowie jako pięciokroć tysiąc, poza kobietami i dziećmi.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Jest to też drugi przełożony opis rozmnożenia chleba u św. Mateusza – opis podobnego cudu z następnego rozdziału (Mt 15,39-37) został już przełożony i skomentowany jako Ewangelia środy pierwszego tygodnia Adwentu.

13 „Usłyszawszy” (akousas) – o śmierci Jana Chrziciciela, przedstawionej we wczorajszej perykopie.

14 „Wyleczył” (etherapeusen) – również „usłużyłł”.

15 „Kiedy stał się wieczór” (opsias genomenes) – zob komentarz do Łk 5,17.

„Puść” (apolyson) – zob. komentarz do Mk 6,36.