poniedziałek XXI tygodnia w ciągu roku

Mt 23,13-22
Przekład: 

13 Biada zaś wam, pisarze i faryzeusze, hipokryci, ponieważ zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi.

Wy bowiem nie wchodzicie ani wchodzącym nie zostawiacie wejścia.

15 Biada zaś wam, pisarze i faryzeusze, hipokryci, ponieważ przemierzacie morza i suche lądy, aby uczynić jednego prozelitę, a kiedy się stanie, czynicie go synem gehenny dwakroć was [większym].

16 Biada wam, przewodnicy ślepi mówiący: Ktokolwiek przysiągłby w świątyni, [to] jest nic, ktokolwiek zaś przysiągłby w złocie świątyni, jest dłużnikiem.

17 Głupi i ślepi! Któż bowiem większy jest: złoto czy świątynia, co uświęciła to złoto?

18 I: Ktokolwiek przysięgałby w ołtarzu, [to] jest nic, ktokolwiek zaś przysięgałby w darze, co ponad nim, jest dłużnikiem!

19 Ślepi! Co bowiem większe: dar czy ołtarz, co dar ten uświęca?

20 Kto więc przysiągł w ołtarzu, przysięga w nim i we wszystkim, co ponad nim.

21 I kto przysiągł w świątyni, przysięga w niej i w Tym, Kto w niej zamieszkuje.

22 I kto przysiągł w niebie, przysięga w tronie Boga i w ponad nim Zasiadającym.