wtorek XXV tygodnia w ciągu roku – bliscy krewni

Łk 8,19-21
Przekład: 

19 Przystali zaś do Niego Matka i bracia Jego i nie mogli utrafić na Niego przez tłum.

20 Zostało zaś Mu obwieszczone:

„Matka Twoja i bracia Twoi stanęli są na zewnątrz, zobaczyć chcąc Ciebie”.

21 On zaś rozsądziwszy, powiedział do nich:

„Matka moja i bracia moi ci oto są, logosu Boga słuchający i czyniący”.

Uwagi: 

Dzisiejszą Ewangelię, zwłaszcza w przełożonym już i skomentowanym paralelnym przekazie Mateuszowym, zwykło się odczytywać jako „dziwną przykrość”, wyrządzoną przez Pana Jezusa Matce Bożej oraz krewnym przy okazji wspierania tych, którzy Go słuchają, a nie są Jego najbliższymi krewnymi w sensie czysto biologicznym. Jednakże tekst oryginalny, przynajmniej w wersji Łukaszowej, dopuszcza także odwrotną interpretację. Werset 21 może być tutaj mianowicie potraktowany jako pochwała Jezusowych krewnych, którzy chcą przystąpić do Niego jeszcze bliżej.