Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów – zawrotne dzieci

Mt 18,1-5.10
Przekład: 

1 W owej godzinie podeszli uczniowie [ku] Jezusowi, mówiąc:

„Kto więc większy jest w Królestwie Niebios?”

2 I przywoławszy dziecko, postawił je w środku nich 3 i powiedział:

„Amen mówię wam: Jeżeli nie zawrócilibyście i nie stalibyście się jako dzieci, nie weszlibyście w Królestwo Niebios.

4 Ktokolwiek więc uniży siebie samego jako to dziecko, tenże jest największy w Królestwie Niebios.

5 Ktokolwiek zaś przyjąłby jedno dziecko takie w imię moje, mnie przyjmuje.

10 Baczcie, by nie wzgardzić jednym z tych małych, mówię bowiem wam, że ich aniołowie w niebiosach poprzez wszystek [czas] widzą oblicze Ojca mojego, Który w Niebiosach”.

Uwagi: 

2 „W środku” (en meso) – wyrażenie to nawiązuje do opisu stworzenia świata, a jego krótka analiza została przedstawiona w komentarzu do sceny przebaczenia jawnogrzesznicy.

3 „Zawrócilibyście” (strafete) – przekład dosłowny. Przeważnie rozumie się, że chodzi tutaj o odwrócenie się od grzechu, można jednak przypuszczać, że chodzi także o zawrócenie w czasie lub zwrócenie się ku swojemu własnemu dzieciństwu (por. podobną dwuznaczność w wersecie J 3,7).