wtorek XXX tygodnia w ciągu roku – jakie kryją dary kobiety trzy miary

Łk 13,18-21
Przekład: 

18 Mówił więc:

„Czemu podobne jest Królestwo Boga i czemu podobnym je uczynię?

19 Podobne jest kokonowi gorczycy, który wziąwszy człowiek rzucił w pole swoje, i urósł, i stał się drzewem, i ptactwo nieba przybytek uwiło w odroślach jego”.

20 I znowu powiedział:

„Czemu podobnym uczynię Królestwo Boga?

21 Podobne jest zaczynowi, który wziąwszy kobieta ukryła w trzech seach mąki, aż całość została zaczyniona”.

Uwagi: 

18 i 20 „Podobnym uczynię” (homoioso) – zob. komentarz do Mk 4,30.

19 „Kokonowi gorczycy” (kokko sinapeos) – zob. komentarz do Mk 4,31.

„Przybytek uwiło” (kateskenosen) – zob. komentarz do Mk 4,32.

21 „Trzech seach” – trzy see, żydowskie miary objętości równe mniej więcej 7 albo 13 litrom, a składają się na jedną efę, co skłania do zastanowienia, czy nie łatwiej byłoby powiedzieć tutaj: „w jednej efie”?...