wtorek XXXIV tygodnia w ciągu roku – zaraz czasu porządek

Łk 21.5-11
Przekład: 

5 I skoro niektórzy mówili o Świątyni, że kamieniami pięknymi i wotami ułożona jest została, powiedział:

6 „To, co widzicie: przyjdą dni, w których nie zostanie odpuszczony kamień na kamieniu, który nie zostanie rozwiązany”.

7 Wypytywali Go zaś, mówiąc:

„Nauczycielu, kiedy więc to będzie i co znakiem, kiedy ma się to stać?”

8 On zaś powiedział:

„Baczcie, byście nie zostali zwiedzeni! Wielu bowiem przyjdzie w imię moje mówiąc: Ja Jestem i czas przybliżył się jest. Nie wyruszajcie za nimi!

9 Kiedy zaś posłyszycie wojny i niestałości, nie przeraźcie się. Trzeba bowiem, by to się stało pierwej, ale nie zaraz koniec”.

10 Wtedy powiedział im:

„Wstanie naród na naród i królestwo na królestwo, 11 wstrząsy zaś wielkie będą i wedle miejsca głody i zarazy, straszliwe zaś i z nieba wielkie znaki”.

Uwagi: 

5 „Ułożona jest została” (kekosmetai) – również „uporządkowana” oraz „przyozdobiona”.

6 „Nie zostanie odpuszczony” (ouk afethesetai) – również „nie zostanie pozostawiony”.

7 „Nie zostanie rozwiązany” (ou katalythesetai) – przekład dosłowny, ale również „nie zostanie zniszczony”.

8 „Ja Jestem” (ego eimi) – pierwsza część Imienia Bożego z wersetu Wj 3,14 w wersji Septuaginty.

„Czas” (ho kairos) – miara, właściwa proporcja lub też porcja czasu.

9 „Koniec” (telos) – również „cel” oraz „spełnienie”.

11 „Głody i zarazy” (limoi kai loimoi) – paronomazja, czyli brzmieniowe podobieństwo greckich wyrazów, bardzo trudne do oddania w polskim przekładzie.