Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – przejście

J 14,27-31
Przekład: 

27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.

Nie jak świat daje, ja daję wam. Niech się nie trzęsie wasze serce ani nie boi.

28 Słyszeliście, że ja powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście miłowali mnie, radowalibyście się, że wyruszam do Ojca, bo Ojciec większy ode mnie jest.

29 I teraz powiedziałem jestem wam, zanim się stanie, abyście, kiedy się stanie, uwierzyli.

30 Już nie pomówię wiele z wami, przychodzi bowiem świata władca i we mnie nie ma [on] nic.

31 Ale, aby poznał świat, że miłuję Ojca, i jak przykazał mi Ojciec, tak czynię. 31b Wstawajcie, przechodźmy stąd!

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie w lekcjonarzu kończy się w połowie wersetu 31 i nie obejmuje jego ostatniego zdania (31b), które wydaje się jednak ściśle powiązane z poprzednimi.

28 „Odchodzę i przychodzę do was” (hypago kai erchomai pros hymas) – gramatycznie jest to czas teraźniejszy. Zdanie to zazwyczaj interpretuje się jako dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa, paruzji, która ma nastąpić na końcu czasów, jednak wydaje się, że dotyczy ono także teraźniejszości: im bliżej Jezus jest Ojca, tym bliżej uczniów.

31b „Wstawajcie” (egeiresthe) – również „budźcie się” i „zmartwychwstawajcie”; oraz „przechodźmy stąd” (agomen enteuthen, nawiązujące do hypago z 28) – słowa te są wezwaniem uczniów do wyruszania („odejścia” – hypago) oraz przechodzenia do Ojca wraz z Jezusem.