środa XXVI tygodnia w ciągu roku

Łk 9,57-62
Przekład: 

57 I kiedy szli, w drodze powiedział ktoś do Niego:

„Dołączę do Twojej drogi, dokądkolwiek odejdziesz!”

58 I powiedział mu Jezus:

„Lisy nory mają i ptactwo nieba przybytki, Syn zaś Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”.

59 Powiedział zaś do innego:

„Dołącz do mojej drogi!”

On zaś powiedział:

„Panie, pozwól mi, po odejściu, pierwej pogrzebać ojca mego!”

60 Powiedział zaś jemu:

„Zostaw umarłych, aby grzebali własnych umarłych, ty zaś, odszedłszy, rozgłaszaj Królestwo Boga!”

61 Powiedział zaś i inny:

„Dołączę to Twojej drogi, Panie, pierwej zaś pozwól mi oddzielić się z tymi, co w moim domu!”

62 Powiedział zaś do niego Jezus:

„Nikt, kto nałożył rękę na pług i patrzy do tyłu, nie jest dobrze ułożony w Królestwie Boga”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako druga część Ewangelii XIII niedzieli w ciągu roku C.