środa XXXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 21.12-19
Przekład: 

12 Przed tym zaś wszystkim ręce na was swoje narzucą i ścigać będą, wydając do zgromadzeń i więzień, odprowadzając na królów i władców.

13 Wyjdzie wam [to] na świadectwo.

14 Połóżcie więc w serca wasze nie przemyśliwać odpowiadania.

15 Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli przeciwstawić się ani odpowiedzieć wszyscy wam przeciwni.

16 Będziecie zaś wydani od rodziców i braci, i krewnych, i przyjaciół, i uśmiercą [niektórych] z was.

17 I będziecie nienawidzeni od wszystkich przez imię moje.

18 I włos z głowy waszej nie będzie zgubiony.

19 W wytrwałości waszej posiądziecie wasze dusze”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie jest kontynuacją Ewangelii wczorajszej. Zostało ono już skomentowane jako druga część Ewangelii XXXIII niedzieli w ciągu roku C.