czwartek XXXIV tygodnia w ciągu roku – pustynia w Mieście

Łk 21,20-28
Przekład: 

20 Kiedy zaś zobaczycie Jeruzalem otoczoną przez wojskowe obozy, wtedy poznajcie, że przybliżyło się jest jej spustoszenie.

21 Wtedy ci, co w Judei, niech uciekają w góry. I ci, co w jej środku, niech sie oddalą. I ci, co w oddaleniu, niech do niej nie wchodzą.

22 Gdyż dni jej sprawiedliwej kary są, by spełnione zostało to, co napisane jest zostało.

23 Biada mającym w łonach i karmiącym w owych dniach, będzie bowiem ucisk wielki na ziemi i gniew temuż ludowi.

24 I padną miecza ustami, i w niewolę uprowadzeni ku narodom [pogańskim], i Jeruzalem będzie deptana przez pogan, aż zostaną spełnione czasy narodów.

25 I będą znaki na Słońcu i Księżycu, i gwiazdach; i na Ziemi ścisk narodów na bezdrożu [wobec] huku morza i wstrząsu [fal].

26 Wtedy ludzie będą dusić się ze strachu i oczekiwania na [rzeczy] nadchodzące zamieszkałej ziemi, bowiem moce niebios będą wstrząśnięte.

27 I zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku, z mocą i chwałą wielką.

28 Kiedy te [rzeczy] zaczną się stawać, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze: przez to, że zbliża się wasze odkupienie!

Uwagi: 

20 „Spustoszenie” (eremosis) – dosłownie również „upustynnienie”.

21 „W środku” (en meso) – zob. komentarz do J 8,3-9.

„W oddaleniu” (en tais chorais) – w miejscach oddalonych, czyli we wsiach. Wyraz ten (chora) nawiązuje do poprzedzającego go czasownika „oddalą się” (ekchoreitosan).

24 „Czasy” (kairoi) – również „momenty”, „chwile”.

Wersety 25-28 zostały już skomentowane jako pierwsza część Ewangelii Pierwszej Niedzieli Adwentu roku C.