czwartek XXII tygodnia w ciągu roku

Łk 5,1-11
Przekład: 

1 Stało się zaś, gdy tłum przylgnął do Niego i słuchał Logosu Boga, że i On stanął jest przy Jeziorze Genezaret.

2 I zobaczył dwie łodzie stojące przy jeziorze, rybacy zaś, odstąpiwszy od nich, myli sieci.

3 Wszedłszy zaś do jednej z łodzi, która była Szymona, poprosił go, aby odbił trochę od ziemi.

Usiadłszy zaś, z łodzi nauczał tłumy.

4 Skoro zaś przemawiając zatrzymał się, powiedział do Szymona:

„Odbij na głębię i zluzujcie sieci wasze na łów!”

5 I rozsądziwszy, Szymon powiedział:

„Mistrzu, przez całą noc natrudziwszy się, nic nie wzięliśmy. Na rzeczy zaś Twojej zluzuję sieci!”

6 I to uczyniwszy, zamknęli pełne mnóstwo ryb, darły się zaś ich sieci.

7 I kiwnęli wspólnikom w drugiej łodzi, aby przyszedłszy, wzięli wespół z nimi.

I przyszli, i wypełnili obydwie łodzie, tak że się zanurzały.

8 Zobaczywszy zaś Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc:

„Odejdź ode mnie, bo mężem grzesznym jestem, Panie!”

9 Osłupienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich tych, [co] z nim [byli], od łowu ryb, które wespół wzięli, 10 podobnie zaś i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

I powiedział do Szymona Jezus:

„Nie bój się. Od teraz ludzi będziesz żywych łowił!”

11 I przyprowadziwszy łodzie ku ziemi, zostawiwszy wszystko, dołączyli do Jego drogi.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia V niedzieli w ciągu roku C.