czwartek X tygodnia w ciągu roku

Mt 5,20-26
Przekład: 

20 Mówię bowiem wam, że jeżeli nie zaobfituje wasza sprawiedliwość więcej niż [sprawiedliwość] pisarzy i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

21 Usłyszeliście, że powiedziane zostało przodkom: Nie będziesz zabijał, kto zaś zabije, związany będzie sądem.

22 Ja zaś mówię wam, że każdy zagniewany bratu swojemu związany będzie sądem, ktokolwiek zaś powiedziałby bratu swojemu raka, związany będzie Sanhedrynem, kto zaś powiedziałby {bezmyślnie}: głupcze, związany będzie aż do Gehenny ognistej.

23 Jeżeli więc przyniósłbyś dar swój na ołtarz i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przed ołtarzem i odejdź, pierwej pojednaj się z bratem swoim i wtedy, przyszedłszy, przynieś swój dar.

25 Zostań sprzymierzeńcem przeciwnikowi swojemu szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby nie oddał cię przeciwnik sędziemu i sędzia słudze, i do więzienia będziesz wrzucony.

26 Amen mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia piątku I tygodnia Wielkiego Postu.