czwartek XXIII tygodnia w ciągu roku – wdzięki

Łk 6,27-38
Przekład: 

27 Lecz mówię wam, słuchającym:

Miłujcie wrogów waszych!

Pięknie czyńcie nienawidzącym was!

28 Błogosławcie przeklinających was!

Módlcie się za gardzącymi wami!

29 Uderzającemu cię w kość policzkową przystaw i drugą, i od zabierającego ci koszulę nie chroń i płaszcza!

30 Wszystkiemu proszącemu cię dawaj i od zabierającego twoje nie odbieraj!

31 I wedle jako chcecie, aby uczynili wam ludzie, czyńcie im podobnie!

32 I jeżeli miłujecie miłujących was, jakaż wam jest gracja? I bowiem grzesznicy miłujących ich miłują.

33 I bowiem jeżeli dobrze czynilibyście dobrze wam czyniącym, jakaż wam jest gracja? I grzesznicy to samo czynią!

34 I jeżeli pożyczylibyście [temu], od kogo macie nadzieję wziąć, jakaż wam jest gracja? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrać to, co równe.

35 Więcej: miłujcie wrogów waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, na nic nie mając nadziei, i będzie zapłata wasza wielka, i będziecie synami Najwyższego, skoro On uczynny jest wobec niewdzięczników i nikczemników.

36 Stawajcie się litościwi jak i Ojciec wasz litościwy jest.

37 I nie sądźcie, i nie zostaniecie osądzeni, i nie potępiajcie, i nie zostaniecie potępieni.

Uwalniajcie i będziecie uwolnieni, 38 dawajcie i będzie wam dane.

Miarę piękną, ubitą, utrzęsioną, przelewającą się dadzą do głębi waszej, jaką bowiem miarą mierzycie, odmierzone będzie wam.

Uwagi: 

32-34 „Gracja” (charis) – zarówno „łaska”, jak i „wdzięczność”, a także „wdzięk” (tak samo jak łac. gratia), co bardzo trudno oddać po polsku, mimo że na wieloznaczności tego wyrazu opiera się tutaj całe rozumowanie.

Wersety 36-38 zostały już skomentowane jako Ewangelia poniedziałku II tygodnia Wielkiego Postu.