Niedziela Gaudete roku A– przesłanie posłania

Mt 11,2-11
Przekład: 

Jan, usłyszawszy w więzieniu czyny Chrystusa, posławszy przez uczniów swoich powiedział Mu:

„Ty jesteś, który przychodzi, czy innego mamy się spodziewać?”

I rozsądziwszy, Jezus powiedział im:

„Wyruszywszy zwiastujcie Janowi, co słyszycie i widzicie:

5 Ślepcy zaczynają widzieć i kulawi stąpają, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą, i zmarli powstają, i żebrzący są [obdarzani] dobrą nowiną.

6 I szczęśliwy jest, ktokolwiek nie potknie się we Mnie”.

7 Skoro oni zaś odchodzili, począł Jezus mówić tłumom o Janie:

„Co wyszliście na pustyni obejrzeć? Trzcinę przez wiatr kołysaną?

Ale co wyszliście ujrzeć? Człowieka ubranego w miękkości? Oto noszący miękkości są w domach królów!

9 Ale co wyszliście ujrzeć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej od proroka.

10 Ten jest, o którym zostało jest napisane: «Oto ja posyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą».

11 Amen mówię wam: nie powstał jest wśród zrodzonych z niewiast większy od Jana Chrzciciela, najmniejszy zaś w Królestwie Niebios większy jest od niego”.

Uwagi: 

2 „Usłyszawszy czyny” (akousas ta erga) – przekład dosłowny, podkreślający, że do Jana nie docierają pogłoski lub informacje o czynach Jezusa, lecz raczej że czyny te są tak wymowne, że przemawiają same, nawet wówczas, gdy są zapośredniczone i opowiedziane.

3 „Który przychodzi” (ho erchomenos) – zob. komentarz do Mt 17,11-12.

4 „Zwiastujcie” (apangeilate) – miejsce to połączyć należy ze słowem „zwiastun” z wersetu 10. Jan jest „zwiastunem” lub nawet „aniołem” (po grecku to ten sam wyraz angelos), ale tutaj to jemu zwiastuje się o Jezusie.

5 „Zaczynają widzieć” (anablepousin) – dosłownie etymologicznie „patrzą w górę”.

„Powstają” (egeirontai) – również „budzą się”

6 „Nie potknie się” (me skandalisthe) – „nie potknie się o podstawioną przeszkodę” (skandalon), co przenośnie tłumaczy się zazwyczaj „nie zgorszy się”.

11 „Powstał jest” (egegertai) – czas gramatyczny perfectum; również znaczy „zbudzony jest został”, co można też połączyć z powtórnym przyjściem Eliasza, o którym mowa we wczoraj czytanych wersetach Mt 17,10-13.

Zobacz także komentarz do Mt 11,11-15.