XXIV niedziela w ciągu roku B

Mk 8,27-35
Przekład: 

27 I wyszedł Jezus i uczniowie Jego ku osadom Cezarei Filipowej, i w drodze wypytywał uczniów swoich mówiąc:

„Kim mówią ludzie że Ja Jestem?”

28 Oni zaś powiedzieli Mu, mówiąc że:

„Janem Chrzcicielem i inni Eliaszem, inni zaś, że [to] jeden [z] proroków”.

29 I wypytywał On ich:

„Wy zaś że kim jestem Mnie mówicie?”

Rozsądziwszy zaś Piotr mówi Mu:

„Ty jesteś Mesjasz!”

30 I upomniał ich, by nikomu nie mówili o Nim.

31 I począł nauczać ich, że trzeba Synowi Człowieczemu wiele przejść i być wypróbowanym przez starszych i arcykapłanów, i pisarzy, i zostać zabitym, i po trzech dniach powstać.

32 I wszechrzeczą logos wypowiadał; i wziąwszy Go [na stronę], Piotr począł Go upominać.

33 On zaś, obróciwszy się i wejrzawszy uczniów swoich, upomniał Piotra i mówi:

„Odejdź za mnie, szatanie, bo nie ważysz tego, co Boga, lecz to, co ludzi!”

34 I przywoławszy tłum z uczniami swoimi, powiedział im:

„Jeżeli ktoś chce za mną podążać, niech zaprze się siebie samego i poniesie krzyż swój, i niech dołącza do mojej drogi.

35 Ktokolwiek bowiem zechce duszę swoją uratować, zgubi ją, ktokolwiek zaś zgubi duszę swoją dla Mnie i Ewangelii, uratuje ją.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana jako czytania czwartku oraz piątku VI tygodnia w ciągu roku.