środa XVII tygodnia w ciągu roku – rolnictwo i handel zagraniczny

Mt 13,44-46

Podobne jest Królestwo Niebios...

Świętych Joachima i Anny – szczęśliwe zmysły

Mt 13,16-17

Wasze zaś szczęśliwe...

Święto Świętego Jakuba Apostoła

Mt 20,20-28

Wtedy podeszła do Niego matka...

XVII niedziela w ciągu roku – przekazanie Ojca

Łk 11,1-13

I stało się...

Święto Świętej Brygidy patronki Europy

J 15,1-8

Ja Jestem...

Święto Świętej Marii Magdaleny

J 20,1.11-18

Jednego zaś z szabatów...

czwartek XVI tygodnia w ciągu roku – miażdżyca

Mt 13,10-17

I podszedłszy, uczniowie powiedzieli Mu...

środa XVI tygodnia w ciągu roku – ortografia Słońca

Mt 13,1-9

W dniu owym Jezus...

wtorek XVI tygodnia w ciągu roku– rodzinne przemówienia

Mt 12,46-50

Jeszcze kiedy przemawiał...

poniedziałek XVI tygodnia w ciągu roku – przez żołądek do serca

Mt 12,38-42

Wtedy rozsądzili Mu niektórzy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS