poniedziałek I tygodnia Adwentu – sługa sług pogan

Mt 8,5-11
Przekład: 

5 Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik, prosząc Go 6 i mówiąc:

„Panie, sługa mój powalony został jest w domu, sparaliżowany, strasznie torturowany!”

7 I mówi mu:

„Ja, przyszedłszy, usłużę mu”.

8 I rozsądziwszy, setnik rzekł:

„Panie, nie jestem dostateczny, abyś pod mój wszedł dach, lecz jedynie powiedz Logosem i uleczony będzie sługa mój. 9 I bowiem ja człowiek jestem pod władzą, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: Idź!  – i idzie, i innemu: Przyjdź!  – i przychodzi, i słudze mojemu: Uczyń to!  – i czyni”.

10 Usłyszawszy zaś Jezus, zadziwił się i powiedział dołączającym do [Jego] drogi:

„Amen mówię wam, u nikogo tak wielkiej wiary w Izraelu nie znalazłem!

11 Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przybędzie, i spoczną z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem, w Królestwie Niebios!”

Uwagi: 

5 „Setnik” (hekatontarchos) – dosłownie etymologicznie „stuwładca”: od słów „sto” (hekaton) oraz „zasada, początek, władza” (arche). Etymologia ta, zestawiona z pojawającym się w wersecie 8 wyrazem logos, koresponduje z połączeniem wyrazów logos oraz arche w Prologu Ewangelii Janowej (por. J 1,1).

„Prosząc” (parakalon) – również „wzywając”, a dosłownie etymologicznie „przywołując”.

6 „Powalony został jest” (bebletai) – dosłownie „rzucony został jest”. Polski przekład „został jest” z dodatkowym czasownikiem posiłkowym jest próbą oddania znaczenia greckiego czasu gramatycznego perfectum.

7 „Usłużę” (therapeuso) – również „uzdrowię”.

8 „Dostateczny” (hikanos) – dosłownie „dosięgający”.

11 „Spoczną” (anaklithesontai) – zasiądą w pozycji półleżącej, w której ucztowało się w starożytności.