piątek XXIII tygodnia w ciągu roku – ciesielka na wysokości

Łk 6,39-42
Przekład: 

39 Powiedział zaś i przykład im:

„Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czyż nie obydwaj w dół wpadną?

40 Nie jest uczeń ponad nauczyciela, udoskonalony zaś wszystek będzie jako nauczyciel jego.

41 Czemu zaś widzisz paproch w oku brata swojego, krokwi zaś we własnym oku nie oglądasz?

42 Jak możesz mówić bratu swojemu: Odpuść, wyrzucę paproch, co w oku twoim, samemu w oku swoim belki nie widząc? Hipokryto! Wyrzuć pierwej krokiew z oka swojego i wtedy przejrzysz, aby paproch, co w oku brata twojego, wyrzucić!”

Uwagi: 

39 „Dół” (bothynon) – pułapka wykopana w ziemi, rów, cysterna na wodę lub przepaść.

40 „Udoskonalony” (katertismenos) – również „ułożony”, „wyposażony”, „skompletowany”. Imiesłów ten pochodzi od wyrazu artios („parzysty”, „sparowany”, „kompletny”), skąd można wywodzić, że uczeń, który dojrzeje, stanowi „parę”, a więc nawet być może swego rodzaju uzupełnienie, nauczyciela.

41 „Oglądasz” (katanoeis) – „dostrzegasz umysłem” (nous), „przyglądasz się”, „zauważasz”.

41 i 42 „Paproch” (karfos) oraz 42 „Odpuść” (afes) – zobacz komentarz do wersetu Mt 7,1-5.

41 i 42 „Krokiew” (dokos) – rzeczownik ten pochodzi od czasownika dechomai i określa belkę, podtrzymującą konstrukcję budowli.