sobota XXVI tygodnia w ciągu roku

Łk 10,17-24
Przekład: 

17 Powróciło zaś siedemdziesięciu z radością, mówiąc:

„Panie, i demony podporządkowują się nam w Imieniu Twoim!”

18 Powiedział zaś im:

„Oglądałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica.

19 Oto dałem wam jestem władzę deptania po wężach i skorpionach, i nad całą mocą wroga, i nic wam niesprawiedlwości nie uczyni.

20 Ponadto nie w tym się radujcie, że duchy się wam podporządkowują; radujcie się zaś, że imiona wasze wyżłobione są w niebiosach”.

21 W tej godzinie uradował się Jezus w Duchu Świętym i powiedział:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, skoro zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i pojętnymi i odkryłeś je niemowlętom. Zaiste, Ojcze, skoro tak stało się [Twoje] upodobanie przed Tobą.

22 Wszystko mi zostało przekazane przez Ojca mego i nikt nie poznaje, kim jest Syn, jeśli nie Ojciec – i nikt, kim jest Ojciec, jeśli nie Syn i komukolwiek Syn zechce odkryć”.

23 I odwróciwszy się ku uczniom na osobności, powiedział:

„Szczęśliwe oczy widzące to, co widzicie. 24 Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, i nie zobaczyli, i usłyszeć to, co słyszycie, i nie usłyszeli”.

Uwagi: 

Wersety 17-20 zostały przełożone i skomentowane jako druga część Ewangelii XIV niedzieli w ciągu roku C.

Wersety 21-24 zostały przełożone i skomentowane jako Ewangelia wtorku I tygodnia Adwentu.