wtorek I tygodnia adwentu – mowa niemowląt

Łk 10,21-24
Przekład: 

21 W tej godzinie uradował się Jezus w Duchu Świętym i powiedział:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, skoro zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i pojętnymi i odkryłeś je niemowlętom. Zaiste, Ojcze, skoro tak stało się [Twoje] upodobanie przed Tobą.

22 Wszystko mi zostało przekazane przez Ojca mojego i nikt nie poznaje, kim jest Syn, jeśli nie Ojciec – i nikt, kim jest Ojciec, jeśli nie Syn i komukolwiek Syn zechce odkryć”.

23 I odwróciwszy się ku uczniom na osobności, powiedział:

„Szczęśliwe oczy widzące to, co widzicie. 24 Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, i nie zobaczyli, i usłyszeć to, co słyszycie, i nie usłyszeli”.

Uwagi: 

21 „Wy-sławiam” (eks-omo-logeo) – przekład jest kalką z greckiego oryginału zawierającego w sobie wyraz logos (por. J 1,1). Czasownik ten oznacza też, zgodnie z tą etymologią, racjonalną zgodę na coś lub uznanie czyjejś racji.

„Niemowlętom” (nepiois) – etymologicznie stanowiąc zaprzeczenie rzeczownika epos, w klasycznej grece wyraz ten oznacza dziecko, które jeszcze nie potrafi logicznie mówić. Jest on używany w Nowym Testamencie nie tylko w sensie przenośnym, a jego źródłowe powiązanie z młodym wiekiem i z ograniczonymi kompetencjami językowymi bywa bardzo wyraźnie eksponowane – por. 1Kor 13,11: „Kiedy byłem niemowlęciem (nepios), przemawiałem (laleo) jak niemowlę, rozważałem (froneo) jak niemowlę, konstruowałem wypowiedzi (logidzomai) jak niemowlę...” Dlatego jest tutaj mowa właśnie o MOWIE NIE-MOW-LĘCIA: niemowlę jest logiczną nie-mową, która sama z siebie nie potrafi poprawnie rozumować, podczas gdy mądrzy i pojętni potrafią. Nie chodzi więc tutaj ani o młody wiek, ani o dziecięcą naiwność. Kryterium dojrzałego niemowlęctwa jest takie mówienie i rozumowanie, które jest przekazywaniem Logosu Jezusa (por. J 1,1).

22 Werset ten potwierdza filologiczną analizę poprzedniego: całe poznanie pochodzi od Boga, a mędrcy, najbardziej pojętni i uczeni, oddalają się od Niego, pozbawieni Bożej pomocy przez zawierzenie swojej własnej mądrości.

Komentarze

και θεος ην ο λογος... eks-homo-logeo