wtorek IX tygodnia w ciągu roku – myśli myśliwych

Mk 12,13-17
Przekład: 

13 I posłali ku Niemu niektórych z faryzeuszy i z herodian, aby Go złowili logosem.

14 I przyszedłszy mówią Jemu:

„Nauczycielu, wiemy że prawdziwy jesteś i nikim się nie przejmujesz, nie patrzysz bowiem w oblicze ludzi, lecz nauczasz drogi Boga na prawdzie.

Wolno dać czynsz Cezarowi czy nie? Dajmy, czy nie dajmy?”

15 On zaś, wiedzący ich obłudę, powiedział im:

„Co mnie próbujecie? Przynieście mi denara, abym obejrzał!”

16 Oni zas przynieśli.

I mówi im:

„Czyj obraz to i inskrypcja?”

Oni zaś powiedzieli Mu:

„Cezara”.

17 Jezus zaś powiedział im:

„To, co Cezara, oddajcie Cezarowi. I to, co Boga, Bogu”.

I podziwiali Jego.

Uwagi: 

13 „Herodian” (herodianon) – członkowie żydowskiego stronnictwa powiązanego z dynastią herodiańską, kolaborującego z Rzymianami. Byli oni przeciwnikami faryzeuszy, a wspólna obecność obydwu stronnictw ma pozbawić Jezusa możliwości odpowiedzi, która zadowoliłaby wszystkich obecnych. Kojarzy się to chociażby z rozmową, w której ktoś prosi Jezusa, aby pomógł mu otrzymać zagarnięty przez brata spadek (Łk 12,13-15), tutaj jednak Jezus postępuje nieco inaczej i daje pytającym odpowiedź – podczas gdy herodianie przypuszczalnie oczekują odpowiedzi „płacić”, co zgorszy Żydów, a faryzeusze „nie płacić”, co będzie nie do przyjęcia dla pogan i kolaborantów, On godzi ich odpowiedzią wymijającą, ale jednocześnie konkretną.

„Złowili” (agreusosin) – również „upolowali”. Miejsce to wymownie pokazuje, że uczeni próbują pokonać Jezusa bronią, która została dana człowiekowi na obraz Boży – rozumem – i sami też od niego giną. O źródłowym powiązaniu rozumu z polowaniem por. także komentarz do perykopy Łk 5,1-11.

16 „Obraz” (eikon) – ten sam grecki wyraz występuje w opisie stworzenia człowieka na obraz Boży według wersji Septuaginty (Rdz 1,26-27 LXX).