XXV niedziela w ciągu roku B

Mk 9,30-37

I stamtąd wyszedłszy...

Święto Świętego Stanisława Kostki

Łk 2,41-52

I podróżowali rodzice Jego...

piątek XXIV tygodnia w ciągu roku – następstwo służby

Łk 8,1-3

I stało się w następstwie...

czwartek XXIV tygodnia w ciągu roku – dar łez

Łk 7,36-50

Zapytał zaś Go ktoś...

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

J 19,25-27 albo Łk 2,33-35

Stały zaś były przy krzyżu...

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

J 3,13-17

I nikt nie wstąpił...

poniedziałek XXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 7,1-10

Skoro już spełnił...

XXIV niedziela w ciągu roku B

Mk 8,27-35

I wyszedł Jezus...

sobota XXIII tygodnia w ciągu roku – próba w pełni

Łk 6,43-49

Nie jest bowiem piękne drzewo...

piątek XXIII tygodnia w ciągu roku – ciesielka na wysokości

Łk 6,39-42

Powiedział zaś i przykład im...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS