czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu – Logos, pisma i Prologos

J 5,31-47

Jeżeli ja świadczyłbym o sobie...

środa IV tygodnia Wielkiego Postu – dziwna mowa

J 5,17-30

Jezus zaś odpowiedział...

wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu – Brama Owiec

J 5,1-3.5-16

Potem było święto...

Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a

Jakub zaś zrodził...

IV Niedziela Wielkiego Postu roku A – ślina i glina

J 9,1-41

I przechodząc, zobaczył...

sobota III tygodnia Wielkiego Postu – Górne Jeruzalem

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych...

piątek III tygodnia Wielkiego Postu – jedna składnia

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

czwartek III tygodnia Wielkiego Postu – Palec Boży i władca much

Łk 11,14-23

I wyrzucał był demona...

środa III tygodnia Wielkiego Postu – naprawa poprawek

Mt 5,17-19

Nie prawcie...

wtorek III tygodnia Wielkiego Postu – rachunek sumienia

Mt 18, 21-35

Wtedy podszedłszy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS