czwartek XXX tygodnia w ciągu roku – pełnia zdrowia

Łk 13,31-35

W tej godzinie podeszli...

środa XXX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,22-30

I podróżował...

poniedziałek XXX tygodnia w ciągu roku – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający...

XXX niedziela w ciągu roku C

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych...

sobota XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,1-9

Przybyli zaś w tym momencie...

piątek XXIX tygodnia w ciągu roku – pogoda ducha

Łk 12,54-59

Mówił zaś i tłumom...

czwartek XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,49-53

Ogień przyszedłem rzucić...

środa XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 12,39-48

To zaś poznajcie...

Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – Septuaginta

Łk 10,1-9

Po tym zaś wyznaczył Pan...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS