Święto Świętego Macieja Apostoła

J 15,9-17
Przekład: 

9 Wedle jako umiłował mnie Ojciec i ja was umiłowałem. Zamieszkajcie w miłowaniu moim.

10 Jeżeli przykazania moje baczyć będziecie, mieszkać będziecie w miłości mojej, wedle jako ja przykazania Ojca mojego baczę jestem i mieszkam w Jego miłości.

11 To przemówiłem jestem wam, aby radość moja w was była i aby radość wasza została spełniona.

12 Oto jest przykazanie moje, abyście miłowali się nawzajem, wedle jako [ja] umiłowałem was.

13 Większej od tej miłości nikt nie ma, by ktoś duszę swoją położył za przyjaciół swoich.

14 Wy przyjaciółmi moimi jesteście, jeżeli czynicie, co ja wam przykazuję.

15 Już nie mówię was sługami, ponieważ sługa nie wie, co czyni jego pan. Was zaś przyjaciółmi powiedziałem jestem, skoro wszystko, co usłyszałem u Ojca mojego, wam oznajmiłem.

16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja wybrałem was i położyłem was, abyście wyruszali i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał, aby o cokolwiek poprosilibyście Ojca w imię moje, dał wam.

17 To przykazuję wam, abyście miłowali się wzajemnie.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelie czwartku oraz piątku V tygodnia Okresu Wielkanocnego oraz, w nieco innej wersji przekładu, jako Ewangelia Święta Świętego Kazimierza.